Bunurile mobile sunt  bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. 

Exemple de bunuri mobile, care sunt solicitate a fi evaluate mai frecvent, pot fi drepturi de proprietate asupra:

  •  maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport;
  •  instalatii
  •  stocuri de materii prime, materiale;
  •  obiecte de inventar;
  •  mobilier;
  •  licenţe, brevete de invenţii şi alte active necorporale identificabile şi care pot să fie tranzacţionate în mod individua
Dreptul de proprietate asupra bunurilor mobie se poate dovedi prin:
A. Pentru persoane fizice:
- facturi fiscale;
- certificate de garanție;
- contracte de vânzare-cumpărare autentificate;
- certificatele și cărțile de identitate originale ale bunurilor (autoturisme, utilaje, echipamente etc);
- autorizații de funcționare și vize emise de autorități;
- alte documente justificative
B. Pentru persoane juridice:
- toate cele de la persoane fizice;
- registrul imobilizărilor:
- registrul obiectelor de inventar;
- registrul inventar (liste de inventar);
- bonul de mișcare al mijloacelor fixe, etc