Proprietăție imobiliare pot fi:

A. terenuri libere 

Terenuri construibile, destinate construirii de locuinţe, blocuri de locuit, centre comerciale, hoteluri, zone de agreement, etc.

Terenuri fâneţe;

Terenuri ocupate de vegetaţie forestieră (pădure) ;    

Terenuri agricole - terenuri arabile, terenuri ocupate de vii şi livezi.

B. terenuri construite

Proprietăţii imobiliare rezidenţiale (teren și construcții):- apartamente, case de locuit, blocuri, etc.

Proprietăţii imobiliare comerciale (teren și construcții)avand diferite destinaţii:

- spaţii comerciale la parter de blocuri;    

- centre comerciale (clădiri individuale);

- restaurante, moteluri, pensiuni, hoteluri şi complexe hoteliere;

- spaţii de birouri;

- clădiri industriale, agricole, etc

Dreptul de proprietate asupra proprietaților imobiliare libere sau construite se dovedește prin extras de carte funciară când proprietatea (terenul și/sau construcția) sunt întabulate în cartea funciară.

Există situații când dreptul de proprietate se poate dovedi prin alte documente (ex: proprietatea - trenul și/sau construcția nu sunt întabulate în cartea funciară):

- hotărâre judecătoreasca definitivă și irevocabilă;

- titlu de proprietate;

- contract de vânzare-cumpărare autentificat;

- documentație cadastrală cu aviz OCPI, etc