Activitatea de evaluare este reglementată de OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională de un evaluator autorizat.  

Serviciile de evaluare se adrezează următoarelor categorii de utilizatori:

A.Persoane juridice: Societăți pe acțiuni, Societăți cu răspundere limitată, Persoane fizice autorizate care desfășoară activități comerciale, Intreprinderi Individuale, Asociații familiale; Asociații în participațiune, persone fizice care desfășoară o activitate profesională (contabili și experți contabili, auditori financiari, executori, lichidatori, avocați, doctori, ingineri, etc) care necesită cod fiscal, etc

B. Instituții Publice: instituții de credit,  instituții financiare nebancare, instituții de interes public, societăți de asigurare, etc

C. Persoane fizice.

Scopul pentru care se pot solicita astfel de servicii pot fi:

-       vânzare – cumpărare;

-       executare silită;

-       lichidare;

-       raportare financiara (înregistrarea în evidența contabilă)

-       garantarea împrumuturilor;

-       eșalonare la plată a datoriilor;

-       impozitare;

-       dosarul prețurilor de transfer;

-       informare;

-       asigurare;

-       închiriere, etc.